TAPHOAPLUS POS

Taphoaplus là hệ thống POS trực tuyến hỗ trợ các nhà bán lẻ trong việc quản lý sản phẩm, hoạt động bán hàng, hàng tồn kho và mối quan hệ với khách hàng và nhà cung cấp.

TAPHOAPLUS POS

TAPHOAPLUS POS


TAPHOAPLUS là hệ thống POS trên nền tảng đám mây được phát triển bởi Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Paracel Ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2015, Taphoaplus là hệ thống POS trực tuyến hỗ trợ các nhà bán lẻ trong việc quản lý sản phẩm, hoạt động bán hàng, hàng tồn kho và mối quan hệ với khách hàng và nhà cung cấp.