PARACEL ERP

PARACEL ERP là bộ ứng dụng trong kinh doanh bán lẻ nhiều mặt hàng sản phẩm khác nhau.

PARACEL ERP

PARACEL ERP


  • PARACEL ERP dựa trên Apache OFBiz tùy chỉnh
    • Ofbiz là một bộ ứng dụng kinh doanh đủ linh hoạt để được sử dụng trong mọi ngành. Một kiến trúc chung cho phép các nhà phát triển dễ dàng mở rộng hoặc nâng cao nó để tạo ra các tính năng tùy chỉnh.
    • PTS tùy chỉnh ofbiz và triển khai cho thị trường ẩm thực của công ty Việt Nam