CAREBOOK

CareBook là bộ ứng dụng giúp cho người khám bệnh có thẻ giảm bớt thời gian khi đi kiểm tra sức khỏe và lưu trữ lịch sử thông tin bệnh án.

carebook

CAREBOOK


Carebook đang được Paracel Software Solutions phát triển như một cổng thông tin sức khỏe cộng đồng kết nối bệnh nhân, bác sĩ, cửa hàng thuốc và thiết bị y tế.

  • Lên lịch các cuộc hẹn trực tuyến.
  • Tham khảo ý kiến của các bác sĩ.
  • Chọn và làm các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm y tế, nhận kết quả xét nghiệm.
  • Truy cập hồ sơ thông qua các ứng dụng di động an toàn.
  • Truy cập các cửa hàng Thuốc trực tuyến.