BOTTEST

Bottest là một kỹ thuật kiểm thử phần mềm thực hiện bằng cách sử dụng các công cụ phần mềm kiểm thử tự động đặc biệt để thực thi một bộ trường hợp kiểm thử

Bottest

BOTTEST


 • Thử nghiệm ứng dụng đa nền tảng
  • Window application
  • Web application
  • Mobile (Web, Native App)
 • Tích hợp công nghệ AI để đề xuất trường hợp kiểm tra đầu vào
 • Quản lý trường hợp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm, dữ liệu thử nghiệm, .. trong một dự án thử nghiệm
 • Thân thiện khi sử dụng, đặc biệt là với người thử nghiệm không chuyên nghiệp
 • Tốn ít công sức hơn.