DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN IOT 07/08/21 - IoT định hướng kết nối những thiết bị, công cụ, đồ vật trong đời sống hàng ngày với internet để… [...]
maintain NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN BẢO DƯỠNG 07/08/21 - Công ty Paracel phát triển mảng bảo dưỡng cho các dụng đã cũ cần đổi mới, nâng cấp công nghệ,… [...]
ứng dụng mobile NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG 07/08/21 - Công ty Paracel phát triển một ứng dụng điển hình như : Phát triển ứng dụng web - Hội nghị… [...]
hệ thống NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG 07/08/21 - Công ty Paracel đã phát triển các hệ thống liên quan đến kinh doanh , hệ thống quản lý giao… [...]
blockchain NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI 07/08/21 - Công ty Paracel đã phát triển một số dự án về hệ thông Blockchain riêng dựa trên Ethereum. [...]