NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PARACEL

PHÁT TRIỂN AI

Advanced-Driver-Assistance-Systems Hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADSA) 10/08/21 - Hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) là nhóm công nghệ điện tử hỗ trợ người lái xe… [...]
driver monitoring system Hệ thống giám sát trình điều khiển DMS 10/08/21 - Hệ thống giám sát người lái xe, còn được gọi là Driver Attention Monitor, là một hệ thống an toàn… [...]
Aiface NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN CỦA AI 07/08/21 - Công ty Paracel đã phát triển rất nhiều loại hình về AI như : Nhận dạng khuôn mặt trong nhà, Thiết… [...]

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN IOT 07/08/21 - IoT định hướng kết nối những thiết bị, công cụ, đồ vật trong đời sống hàng ngày với internet để… [...]
maintain NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN BẢO DƯỠNG 07/08/21 - Công ty Paracel phát triển mảng bảo dưỡng cho các dụng đã cũ cần đổi mới, nâng cấp công nghệ,… [...]
ứng dụng mobile NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG 07/08/21 - Công ty Paracel phát triển một ứng dụng điển hình như : Phát triển ứng dụng web - Hội nghị… [...]
hệ thống NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG 07/08/21 - Công ty Paracel đã phát triển các hệ thống liên quan đến kinh doanh , hệ thống quản lý giao… [...]

TESTING TỰ ĐỘNG

bottestLogo BOTTEST LÀ GÌ ? 10/08/21 - Kiểm thử tự động hoặc Tự động hóa kiểm tra là một kỹ thuật kiểm thử phần mềm thực hiện… [...]
bottestLogo QUY TRÌNH KIỂM TRA TỰ ĐỘNG 07/08/21 - Các chức năng của Bottest (Phần 1). [...]
bottestLogo BOTTEST NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 07/08/21 - Các chức năng của BOTTEST (Phần 2). [...]