NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN IOT

IoT định hướng kết nối những thiết bị, công cụ, đồ vật trong đời sống hàng ngày với internet để con người có thể giao tiếp, truy cập, điều khiển, thu thập được thông tin và quản trị các thiết bị đó nhằm làm tăng hiệu suất, hiệu quả sử dụng.

Theo dõi xe

Auto Tracking Project

Kết nối với đầu ghi ổ đĩa

Truyền dữ liệu lái xe, theo dõi thời gian thực

Kết nối với các dịch vụ bên ngoài, liên hệ tự động khẩn cấp NetCore 2.2, MQTT Broker, GPS, Dịch vụ đa cơ sở dữ liệu

Thiết kế MicroService

Phát triển mô hình thác nước

Quy mô đội: 11 người, thời gian: 6 tháng

Auto Tracking
Auto Tracking