NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

Công ty Paracel đã phát triển các hệ thống liên quan đến kinh doanh , hệ thống quản lý giao thông, vận tải.

Phát triển hệ thống kinh doanh – Hệ thống quản lý giao thông

Đã phát triển chức năng tính toán hóa đơn / chi phí của hệ thống quản lý lưu lượng bao gồm xử lý quầy lễ tân và xử lý hàng loạt. Hỗ trợ đầu ra báo cáo ở định dạng CSV và PDF.

ASP.NET MVC5, Ninject, Linq, PDFSharp, EPlus

Quy mô đội : 7 người

Thời gian : 6 tháng

Business system development – Traffic management system