Category Archives: DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN IOT

IoT định hướng kết nối những thiết bị, công cụ, đồ vật trong đời sống hàng ngày với internet để con người có thể giao tiếp, truy cập, điều khiển, thu thập được thông tin và quản trị các thiết bị đó nhằm làm tăng hiệu suất, hiệu quả sử dụng. NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP […]

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN BẢO DƯỠNG

maintain

Công ty Paracel phát triển mảng bảo dưỡng cho các dụng đã cũ cần đổi mới, nâng cấp công nghệ, chức năng. NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN IOTIoT định hướng kết n…NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNGCông ty Paracel phát…NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNGCông ty Paracel đã p…NGHIÊN CỨU […]

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

ứng dụng mobile

Công ty Paracel phát triển một ứng dụng điển hình như : Phát triển ứng dụng web – Hội nghị truyền hình, Ứng dụng Windows – Quản lý nhân viên , Ứng dụng di động 1 – Ứng dụng trò chơi cổng thông tin … NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN IOTIoT định hướng kết […]

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

hệ thống

Công ty Paracel đã phát triển các hệ thống liên quan đến kinh doanh , hệ thống quản lý giao thông, vận tải. NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN IOTIoT định hướng kết n…NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN BẢO DƯỠNGCông ty Paracel phát…NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNGCông ty Paracel phát…NGHIÊN CỨU […]

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI

blockchain

Công ty Paracel đã phát triển một số dự án về hệ thông Blockchain riêng dựa trên Ethereum. NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN IOTIoT định hướng kết n…NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN BẢO DƯỠNGCông ty Paracel phát…NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNGCông ty Paracel phát…NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN HỆ […]