Hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADSA)

Hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) là nhóm công nghệ điện tử hỗ trợ người lái xe trong các chức năng lái xe và đỗ xe. Thông qua giao diện người-máy an toàn, ADAS tăng cường độ an toàn cho ô tô và đường bộ. ADAS sử dụng công nghệ tự động, chẳng hạn như cảm biến và camera, để phát hiện các chướng ngại vật gần đó hoặc lỗi của người lái xe và phản ứng phù hợp.

Phát hiện làn đường (Dưới 100ms)

ADAS

Phát hiện nhiều làn đường (Dưới 100ms)

ADAS

Phát hiện đèn giao thông (Dưới 100ms)

ADAS

Phát hiện tín hiệu giao thông (Dưới 100ms)

ADAS

One thought on “Hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADSA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *